Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří v Nových Kasárnách 1. 2. 8. 9. 15. a 16. června 2022. Více informací zde.

 Já, jako návštěvník internetových stránek www.novakasarna.cz společnosti TGA Development s.r.o., IČO: 03374599, se sídlem Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59945 (dále jen „Společnost“) a osoba, která hodlá využít kontaktního formuláře umístěného na těchto internetových stránkách, tímto 

– ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), a 

– ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, 

uděluji Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů vztahujících se k mé osobě (v rozsahu jméno a e-mailová adresa), a to pro účely zasílání (šíření) obchodních sdělení (tj. všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Společnosti), tedy pro marketingové účely Společnosti. 

V této souvislosti beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a mám právo tento svůj souhlas kdykoliv a bez jakékoli sankce odvolat, a to (i) odesláním emailové zprávy na adresu info@tgadevelopment.cz, (ii) „odhlášením“ přímo prostřednictvím emailové zprávy, kterou mi bylo/bude zasláno obchodní sdělení či (iii) doručením písemného odvolání souhlasu na adresu sídla Společnosti. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. 

Dále beru na vědomí, že další informace o zpracování, době zpracování, mých právech s tímto souvisejících atd. jsou uvedeny v GDPR Směrnici firmy TGA Development s.r.o.